Гаранция "Лидер"

Общата гаранция е 2 години. Гаранцията се дава срещу дефекти на материала и производствени дефекти от датата на закупуване, както следва:

 • Рамка и твърда вилка - гаранция 2г.
 • Амортисьорна вилка- гаранция 1г.
 • Мотори Bosch, Ananda, Shimano Steps - гаранция 2г.
 • Зарядни, контролери, сензори и дисплеи - гаранция 1г.
 • Батерии – лимитирана гаранция 6м.
 • Предни, задни дерайльори, превключватели, курбели и средно движение от марка „Шимано“ - гаранция 2 години.
 • Курбели, средно движение с други марки гаранция- 6м.

Не се приемат за гаранционни, лесно износващи се части като:

 • вътрешни и външни гуми, спици, накладки на спирачки, жила, кабели, ключалки и ключове, всякакви центровки на джанти и скорости, заден зъбен блок и верига. 

Рекламациите по тази гаранция трябва да бъдат придружени с подпечатана от мястото на закупуване на велосипеда гаранционна карта с попълнена дата на покупката и отправени към оторизираните сервизи за гаранционно и извънгаранционно поддържане.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Тази гаранция не покрива козметични и структурни повреди възникнали в резултат на небрежно отношение към велосипеда, повреди в следствие удар или механично въздействие, небрежност на потребителя, неправилно сглобяване, поправки от неоторизирани лица, модификации, промени по конструкцията, неправилна експлоатация, външният корпус е надраскан  или повреден, буксата на дисплея е надрана или счупена.
Фирмата ще ремонтира или замени за своя сметка всяка част или целият велосипед, показал дефект, според условията на тази гаранция.
Този велосипед не е предназначен за скачане от рампи, акробатични изпълнения и други подобни рискови условия на използване. В тези случаи, потребителят единствен носи всички рискове от наранявания, повреди и други загуби, които може да възникнат при подобна употреба.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

В случаи на рекламация, се обърнете към сервиза, чиито адрес е посочен на картата за отстраняване на възникналия дефект. Те са компетентни и длъжни да ви окажат необходимото съдействие.
Гаранцията важи само при представяне на настоящата карта.
Чл. 122 от ЗЗП . Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

МОНТАЖ НА ВЕЛОСИПЕДА

Настоятелно Ви препоръчваме, закупеният велосипед да бъде монтиран от квалифициран техник с подходящи инструменти.
Неправилното монтиране на велосипеда е много опасно и може да доведе до загуба на контрол на управлението, сериозни и фатални наранявания.
Гаранцията важи само при монтаж, извършен по настоящата инструкция.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И EKCПЛOATAЦИЯ HА ВЕЛОСИПЕДИТЕ
/в гаранционен период/

Монтаж

За да се подготви велосипедът за експлоатация е необходимо да се извърши следното:

 1. Затягане на кормилото посредством централния болт, като се внимава всички жила да са разположени пред кормилното колче и да не са оплетени.
 2. Кормилото не трябва да се монтира по-високо от маркировката, обозначена върху колчето му.
 3. Седалката се затяга на такава височина, че краката на водача, седнал на седалката и стъпил върху педала в най-долно положение да е почти изправен.
 4. При велосипедите, на които е демонтирано предното колело, същото се монтира на предната вилка, като предварително се поставят специалните шайби така, че зъбчето им да влезе в отвора на вилката. Преди затягането на гайките на оста се внимава предното колело да бъде разположено симетрично (на равно разстояние) от двете рамена на вилката.
 5. Монтиране на педалите.
  Внимание! Десният педал има обозначение “R” щамповано на оста. Той е с дясна резба и се завива надясно. Левият педал има обозначение “L”. Той е с лява резба и се завива наляво. Педалите се затягат здраво със специален ключ, като се внимава дебелината на ключа да не пречи на пълното завиване на педалите!
  Внимание! Не доброто затягане на педалите води до повреда на резбата на курбела, което не се приема като гаранционен дефект!
 6. Гумите се напомпват спрямо теглото на ездача, като се внимава да не се превиши максимално допустимото налягане описано отстрани на всяка гума. При положение, че водачът е седнал на седалката, всяка една от двете гуми на велосипеда при допира си със земята не трябва да се смачква повече от 1/3 от височината на профила на гумата.

Експлоатация

При експлоатация на велосипедите трябва да се спазват следните изисквания:

 1. Налягането на гумите да се поддържа винаги в границите съгласно т.6 от инструкцията за монтаж. Неправилно напомпаните гуми водят до затруднено движение и до увреждане на гумите! При спукване на гума особено важно е след залепване при монтажа на външната гума върху каплата, контролната окръжност, отбелязана от страни на гумата да се показва равномерно над каплата. Каплата не трябва да закрива никъде контролната окръжност.
 2. След продължителна експлоатация може да се появи хлабина в лагерите на велосипеда, която се отстранява от специалист, защото пренатягането води до сериозни повреди.
 3. При износване на накладките на спирачките, същите се затягат посредством развиване на кухите болтове, намиращи се на ръкохватките и последващо затягане на контрагайките. При по-сериозно износване на накладките, същите могат да се приближат до каплата посредством развиване на болтовете, държащи накладките към спирачната челюст. Лявата и дясната накладка трябва да са на еднакво разстояние от каплата.
 4. При удар с последвало изкривяване на някоя от каплите, същата се центрова посредством натягане и отпускане на спиците. Тази операция се извършва от специалист!

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕЛОСИПЕДИ СЪС СКОРОСТИ

 1. Скоростите се превключват само в движение, като задължително се въртят педалите без да се ускорява велосипеда (не се прилага голямо усилие върху педалите).
 2. Предавките се подбират съобразно наклона на терена и тренираността на водача.
 3. He се препоръчва продължително движение на такава предавка, при която веригата е разположена едновременно върху най- лявото (най- малкото) зъбно колело от предния блок и върху най- дясното (най- малкото) зъбно колело от задния блок, както и предавката, при която веригата е разположена едновременно върху най-голямото (най- дясното) зъбно колело от предния блок и върху най-лявото(най- голямото) зъбно колело от задния блок. Продължителното движение на тези две предавки, при които веригата е усукана довежда до ускореното и износване.
 4. Върху предният и задният дерайльор (апаратите, преместващи веригата върху зъбчатките) има по 2 броя ограничителни винтове, определящи крайно ляво и крайно дясно положение на дерайльора така, че веригата да не пада от зъбните колела, както и да е възможно превключването на веригата върху най-крайните зъбни колела в блока. Винтът с означение “Н ” ограничава движението на дерайлорите до крайно дясно положение. Съответно винтът с означение “L” ограничава движението на дерайльорите до крайно ляво положение. Тези винтове са настроени от производителя и не трябва да се въртят без нужда.
 5. При експлоатация на велосипеда, чиито скорости не са фиксирани е възможна появата на шум при движение когато веригата не е настроена върху точното колело на задния зъбен блок. Шумът се изчиства посредством леко натягане на десния превключвател (разположен на кормилото), който командва задния дерайльор, така, че веригата да застане върху точно определеното зъбно колело от задния зъбен блок. При появата на шум, причинен от триене на веригата в предния дерайльор, същият се изчиства посредством леко натягане на превключвателя (разположен на кормилото), който командва предния дерайльор, така че веригата да не се трие в него.
 6. При експлоатация на велосипеди с фиксирани скорости е възможно при превключване на командните лостове, намиращи се на кормилото, веригата да не може да се изкачи на по-голяма зъбчатка, при което се чува характерен шум. В този случай се натиска още малко лоста до превключване на предавката, след което се отпуска до връщането му във фиксирано положение.
 7. При фиксираните скорости е възможно с течение на времето да се получи отпускане на жилата, преместващи дерайльорите, така, че веригата да не се позиционира върху определеното зъбно колело. Степента на опъване на жилата се регулира посредством развиване и завиване на кухия винт в началото на жилата при излизането им от превключвателите за скорости, които се намират на кормилото. Жилото командващо задния дерайльор може да се опъва и чрез развиване на кухия винт в края на на жилото при влизането му в задния дерайльор.

Забележка: Настройката на степента на опъване на тези жила е извършена от производителя и регулировъчните винтове не трябва да се въртят без нужда!

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕЛОСИПЕДИ С ЦЕНТРАЛЕН (ЗАДЕН) АМОРТИСЬОР

 1. Степента на натягане на пружината на централния (задния) амортисьор се извършва посредством завиване на назъбената гайка.
 2. Натягането на пружината се избира според теглото на водача и пресечеността на терена.
 3. Веднъж годишно се препоръчва гресиране на оста около която лагерува чупещата се задна вилка.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД

 1. Уверете се, че зарядното устройство е съвместимо с местната електрическа мрежа.
 2. Заредете батерията преди употреба. Първите три пъти, когато презареждате батерията, направете пълен цикъл на зареждане на батерията. Дръжте зарядното устройство, включено и свързано в продължение на 24 часа. Това ще увеличи живота на батерията.
 3. Заредете батерията преди употреба.
 4. Преди да извадите батерията, ВИНАГИ изключвайте системата на електрическия велосипед с помощта на дисплея на кормилото.
 5. Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина.
 6. Когато няма да използвате е-велосипеда за по-дълъг период от време или когато съхранявате батерията си за зимния период, зареждайте батерията поне 1 път на всеки три месеца в продължение на 24 часа. Това ще поддържа батерията в добро състояние.
 7. Уверете се, че батерията ви се съхранява в добре проветрено и сухо помещение.
 8. При въпроси, свързани с правилното обслужване и поддръжка се обърнете към Вашия местен търговец на е-велосипеди.
 9. Не разглобявайте батерията.        

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД

Ако ще съхранявате електрическия велосипед за продължителен период от време (например през зимата), следвайте инструкциите по-долу:

 1. Преди съхранение почистете правилно електрическия велосипед и смажете съответните части (особено веригата, дерайльорите и джантите).
 2. Обработете хромираните части и части с гланцова повърхност с продукт, предпазващ от корозия.
 3. Проверете налягането в гумите, регулирайте го до предписаното налягане.
 4. Заредете батерията. Не оставяйте зарядното устройство свързано към електрическата мрежа или към батерията, когато зареждането приключи. Ако се съхранява за продължителен период от време, батерията трябва да се зарежда редовно на всеки три месеца.
 5. Батерията и зарядното устройство трябва да се съхраняват на сухо и добре проветриво място при околна температура от 0 – 35°C и относителна влажност до 65%. Избягвайте да оставяте тези устройства близо до корозивни вещества и се уверете, че са на безопасно разстояние от прекомерна топлина и открит огън.
 6. Защитете електрическия велосипед от времето, особено от слънцето, дъжда и снега.
 7. Съхранявайте електрическия велосипед в сухо и тъмно помещение и го предпазвайте от прах

ЛИДЕР 96 ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНО КАРАНЕ!